Lửa Đáy Hồ

Xem phim Phim của tôi

7+ 88 phút 2009

Đạo diễn: Châu HuếTrọng Hải

Diễn viên: Lê PhươngThành NamHoàng Phúc

Quốc gia: Việt Nam

Người dân buôn làng nhận được chủ trương dời làng xây hồ thủy điện. Buôn làng phải họp lại để lấy ý kiến chung đồng ý dời làng hay không. Nhiều ý kiến phản đối, trong đó có cả Già làng. Trải qua nhiều lần giải thích, thuyết phục của nhóm trí thức trẻ thành phố, người dân đã đồng ý dời làng.

Xem thêm Rút gọn