Tào Tháo - Tập 1

Tào Tháo

Xem phim Phim của tôi Trailer

13+ 38 tập Võ Thuật 2012

Đạo diễn: Hồ Mai

Diễn viên: Hân TuyếtTriệu Lập TânNhạc HồngLâi Diệu Khả

Quốc gia: Trung Quốc

Phim mô tả sự nghiệp vĩ đại của Tào Tháo, từ nhỏ đã mang trong lòng ý chí tề thế an bang, đến hưng khởi chính nghĩa, chuyển yếu thành mạnh, lần lượt tiêu diệt các thế lực cát cứ Lữ Bố, Viên Thuật..., đến khi chiến thắng Viên Thiệu, đánh đuổi hung nô xâm lược Trung nguyên, thống nhất phương Bắc.

Xem thêm Rút gọn