Thiết Diện Ca Nữ - Tập 1

Thiết Diện Ca Nữ

Xem phim Phim của tôi

7+ 30 tập Tâm lý 2012

Đạo diễn: Tô Châu

Diễn viên: Jang Na RaVu Vinh

Quốc gia: Trung Quốc

Nhiều sự việc quái lạ xảy ra ở trang viên thần bí. Một phụ nữ trông thê thảm tuyệt vọng xuất hiện. Trùm bất động sản Bạch Nhất Minh bản tính phong lưu bị trọng thương. Tất cả mở đầu cho 1 nghiệt duyên

Xem thêm Rút gọn