Tam Quốc Cơ Mật - Tập 1

Tam Quốc Cơ Mật

Xem phim Phim của tôi

7+ 52 tập Hành độngCổ Trang 2018

Đạo diễn: Trịnh Vỹ VănDu Đạt Chí

Diễn viên: Mã Thiên VũHàn Đông QuânĐổng KhiếtVạn ThiếnĐổng Tuyền

Quốc gia: Trung Quốc

Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái tại Trung Quốc vào khoảng thời Kiến An năm thứ 4, khi cục diện Tào Tháo cùng "Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" vừa thành lập. Lúc này, để kéo dài đại nghiệp nhà Hán, Phục Thọ Hoàng Hậu (Vạn Thiến), Thái úy Dương Bưu, Hoằng nông Vương Phi Đường Anh (Đổng Khiết) đã bí mật đưa người em trai song sinh của Hiến Đế Lưu Hiệp - Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) lên ngôi.

Xem thêm Rút gọn