Từ Chức - Stepping Down

Xem phim Phim của tôi

7+ 87 phút Chính Kịch 2013

Đạo diễn: Thomas Schadt

Diễn viên: Viktor Witte

Quốc gia: de

Tháng 2 năm 2012, sau nhiều tháng chỉ trích báo chí liên quan đến tuyên bố tham nhũng, tổng thống Đức Christian Wulff tuyên bố từ chức. Đây là câu chuyện hư cấu một phần về các sự kiện dẫn đến thời điểm này từ sau cánh cửa đóng kín.

Xem thêm Rút gọn